ออกกำลังกายอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี

การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพมากมาย ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ แม้ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการออกกำลังกายสักเท่าไร แต่ก็มีหลายคนที่พยายามหาเวลาออกกำลังกายเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เพื่อลดหุ่น เสริมสร้างกล้ามเนื้อ หรือเพื่อสุขภาพในระยะยาว ซึ่งมีหลายคนที่เคยพยายามออกกำลังกายแต่ก็ไม่ได้ผลและล้มเลิกไปก่อน นั่นเป็นเพราะยังไม่รู้จักวิธีการที่ช่วยให้การออกกำลังกายประสบความสำเร็จ ซ้ำร้ายบางคนยังออกกำลังกายผิดวิธีจนทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บและก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอีกด้วย ดังนั้นการรู้จักวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การออกกำลังกายนั้นได้ผลดีตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

สิ่งสำคัญที่ช่วยให้การออกกำลังกายประสบผลสำเร็จ

  1. ตั้งเป้าหมายของการออกกำลังกายให้ชัดเจน ว่าต้องการออกกำลังกายเพื่ออะไร เช่น เพื่อลดน้ำหนัก เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ หรือเพื่อสุขภาพโดยรวมในระยะยาว ทั้งนี้ควรตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวพร้อมกำหนดกรอบเวลาให้แน่นอนเพื่อให้เห็นภาพเป้าหมายชัดเจนขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในการทำตามเป้าหมายที่วางไว้
  2. การมีปณิธานอันแรงกล้าในการทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากการออกกำลังกายเป็นเสมือนการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างหนึ่ง และไม่ได้เป็นกิจวัตรธรรมดาที่เราทำอยู่เป็นประจำ หากเราไม่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะลงมือทำ ต่อให้เราตั้งเป้าหมายและกำหนดกรอบเวลาไว้อย่างดีแค่ไหนโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ย่อมเป็นไปได้ยาก
  3. ความมีวินัย โดยการออกกำลังกายอย่างความสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่เราวางแผนไว้จะทำให้การออกกำลังกายนั้นได้ผลดี แตกต่างจากการตั้งใจจริงแค่ในช่วงแรกแล้วขาดความเอาใจใส่ หลงลืม ผลัดวันประกันพรุ่งจนเวลาล่วงเลย ซึ่งส่งผลให้การออกกำลังกายไม่ได้ผลและต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่อยไป

ปัจจัยที่ทำให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพสูงสุด

  1. การพักผ่อนอย่างเพียงพอในช่วงที่ออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายเป็นการเผาพลาญพลังงานของร่างกาย ร่างกายต้องใช้พลังงานจำนวนมาก มีการทำงานของกล้ามเนื้อทั้งมัดใหญ่และมัดเล็กจนมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บเล็ก ๆ ภายในกล้ามเนื้อได้ ซึ่งหากพักผ่อนไม่เพียงพอการซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บสึกหรอก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังอาจส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดี ดังนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายเราพร้อมสำหรับการออกกำลังกายและทำให้การออกกำลังกายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
  2. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อร่างกายจะได้นำสารอาหารและพลังงานไปใช้ได้อย่างเต็มที่ อย่างเช่นหากเราต้องการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเราก็ควรเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อของร่ากาย ซึ่งหากเราไม่ใส่ใจหรือไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ต่อให้เราอยากสร้างกล้ามเนื้อสักเพียงใด ออกกำลังกายหนักขนาดไหน แต่เลือกกินอาหารที่มีโปรตีนต่ำ การสร้างกล้ามเนื้อที่เราตั้งใจก็จะไม่ประสบความสำเร็จ
  3. เลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่หนักหรือหักโหมจนเกินไป เช่น ไม่ควรเลือกออกกำลังกายทุกวันจนไม่มีเวลาให้ร่างกายและกล้ามเนื้อได้พักผ่อนเลย ซึ่งหากยังฝืนต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดก็จะยิ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ทำให้การออกกำลังกายที่ตั้งใจไว้ไม่ได้ผล หรือเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่หนักเกินกว่าร่างกายจะรับไหวจนก่อให้เกิดการบาดเจ็บและทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้อีกเป็นเวลานาน

จะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายที่จะได้ผลดีนั้นประกอบไปด้วยหลากหลายองค์ประกอบ ทั้งการมีเป้าหมายชัดเจน ทำตามที่ตั้งใจไว้ มีวินัยมุ่งมั่นออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รู้หลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเลือกรูปแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเอง ถ้าเราสามารถทำได้อย่างที่ว่าแล้วโอกาสที่การออกกำลังกายจะได้ผลดีและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะอยู่ไม่ไกลเกินฝัน