สุขภาพ

การออกกำลังกาย

“โยคะ” การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

โยคะเป็นหนึ่งในการออกกำลังกายที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นการออกกำลังกายที่ปลอดภัยแม้แต่ในผู้ที่มีปัญหาโรคประจำตัว เช่น โรคกระดูกและข้อที่ไม่สามารถออกกำลังกายบางประเภท เช่น การวิ่งหรือการใช้แรงมาก ๆ ได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับวัยรุ่นและคนวัยทำงานที่ไม่มีเวลาเดินทางไปออกกำลังกายนอกบ้าน หรือมีพื้นที่จำกัด เนื่องจากโยคะเป็นการออกกำลังกายที่สามารถทำได้เองที่บ้านและใช้พื้นที่ไม่มาก แถมยังเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวได้อีกด้วย ต้นกำเนิดของโยคะ โยคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติทางศาสนาที่รวมเอาร่างกายและจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน มีการฝึกและถ่ายทอดวิชาต่อกันมาเรื่อย ๆ

Read More