PM 2.5

การออกกำลังกาย

ลองเข้าฟิตเนสสักครั้ง แล้วคุณจะติดใจ

เมื่อการออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพ จึงทำให้หลายคนพยายามเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง ในสมัยก่อนเรามักนิยมออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ไปพร้อม ๆ กับการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย แต่ด้วยปัญหามลพิษและฝุ่นควันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 ทำให้หากเราต้องไปออกกำลังกายนอกบ้าน บางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพหรือทำลายสุขภาพมากกว่ากัน แต่ครั้นจะออกกำลังกายที่บ้านก็ไม่สะดวก ทั้งด้วยพื้นที่และบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นการเข้าฟิตเนสก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการในลักษณะนี้ได้ดี ฟิตเนสนั้นมีอะไรดี ทำไมหลายคนจึงเลือกเข้าฟิตเนสมากกว่าการออกกำลังกายกลางแจ้ง มีเทรนเนอร์ที่ให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายได้ทุกรูปแบบ ตามความต้องการของเรา มีเครื่องเล่นต่าง

Read More